Logga in

Kognitiv beteendeterapi hanterar besvärande känslor, till exempel ångest och depression samt irrationella beteenden som tvångshandlingar och fobier.

Detta med metoder som förändrar tanke- och beteendemönster.

Läs mer

Hos MW PsykologPraktik kan par som lever i sambo- eller särboförhållande få hjälp med problem som stör deras relation till varandra.

Även hela familjers problem kan tas upp, varvid man vanligen har hela familjen samlad.

Läs mer

Har du drabbats av någon form av livskris eller trauma och behöver psykologisk behandling för att komma vidare? MW PsykologPraktik finns till hands i vid krissituationer i privat och yrkesliv.

Många gånger kan det vara till stor hjälp att få ventilera sina känslor med någon som inte ingår i ens egna bekantskapskrets.

Läs mer

Psykologi för hälsa och utveckling

Under trettio år har jag arbetat som legitimerad psykolog inom flera verksamhetsområden så som företagshälsovård, habilitering, psykiatri, skola och socialtjänst.

Med mitt företag MW PsykologPraktik erbjuder jag nu psykologiska tjänster.  Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare i psykoterapi. Mina tjänster har hög kvalité som bygger på både vetenskap och beprövad erfarenhet. Flexibilitet, tillgänglighet och kontinuitet är viktiga värden tillsammans med närhet utifrån mina klienters behov.

Utöver de psykologiska tjänsterna erbjuder jag bland annat kognitiv beteendeterapi – som fokuserar på människans tankar, känslor och beteenden i samspel med miljön.

Om du eller någon i din närhet är i behov av psykologisk eller psykoterapeutisk kompetens är du varmt välkommen att höra av dig till mig. Genom kontakt med MW PsykologPraktik kan du hitta nya vägar till hälsa och utveckling.