Fokuserad ACT – inspirationsföreläsning


Fokuserad ACT –

hur vi kan öka vår psykologiska flexibilitet

En ökad psykologisk flexibilitet gör oss mer rustade för livets utmaningar. Fokuserad ACT kan ses som ett förhållningssätt och en metod för att höja livskvalité och funktionsnivå. Här bjuds ni på möjlighet att ta del av kärnkomponenterna i acceptance and commitment therapy/ACT. Ni får också möjlighet att prova några olika övningar relaterade till grundpelarna i psykologisk flexibilitet – öppenhet, närvaro och kontakt med livsvärden.

Föreläsningen hålls av leg psykolog Maria Hedfors.

Detta event börjar den 08/11-2022

Intresseanmälan