Project Support


”Kursen Project Support – hållbart föräldraskap, 5 hp, arrangeras vid Karlstads Universitet som en uppdragsutbildning under hösten. Maths på MW PsykologPraktik är föreläsare i momentet inlärningspsykologi och beteendeanalys. Kursledare är Helena Draxler vid Karlstads Universitet. Kursen vänder sig bl a till socionomer som arbetar med behandling för föräldrar och barn. 

Project Support är en evidensbaserad föräldraintervention som ursprungligen är framtaget för att stödja våldsutsatta föräldrar som upplever svårigheter i sitt föräldraskap. 

Project Support innehåller både socialt/emotionellt stöd och praktisk träning av föräldraförmågor. Behandlarna visar och tränar de olika föräldraförmågorna i praktiska övningar tillsammans med föräldrarna. Project Support är användbart för flertalet föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap och har barn i åldern 3-9 år. ”

Detta event börjar den 16/11-2022

Intresseanmälan