Lediga jobb

MW PsykologPraktik söker leg. psykolog

MW PsykologPraktik är en privat psykologverksamhet för hälsa och utveckling som startades 2008 med mottagning i Karlstad och med Värmland som arbetsfält. Vi bedriver psykologverksamhet inom behandling, handledning, utbildning, verksamhet för hälsa och personlig utveckling. Vi erbjuder även våra tjänster som skolpsykolog i flera kommuner. Vi är en attraktiv samarbetspartners med uppdragsgivare från offentliga och privata verksamheter.

Vår verksamhet expanderar, idag är vi tre heltidsanställda psykologer och en administratör.

Under 2023 ska en av våra medarbetare vara föräldraledig och därför söker vi en ersättare på ett vikariat under 1 år, där möjlighet till fortsatt anställning kan bli aktuellt. Du får möjligheten att arbeta i en privat verksamhet i ett positivt arbetsklimat med en utvecklande arbetsgemenskap. Du får utveckla det professionella arbetet som skolpsykolog i nära samarbete med våra uppdragsgivare som idag består av ett antal kommuner.

Arbetsuppgifterna som skolpsykolog innebär att du…

  • bidrar med psykologisk kompetens i elevhälsoteamen i de kommuner vi arbetar med.
  • ger psykologisk konsultation och handledning till personal inom skolan.
  • arbetar för att stödja elevers lärande genom analys och bedömning av behoven hos eleven, gruppen och organisationen.
  • ansvarar för den psykologiska delen av skolformsbedömningar.
  • arbetar på individ, grupp och organisationsnivå utifrån ett elevhälsoperspektiv.
  • samverkar med andra instanser utifrån skolans uppdrag.  
  • fortbildar och kompetensutvecklar skolans personal.
  • bidra på strategisk nivå med utvecklingen av elevhälsans insatser utifrån uppdraget.

Kvalifikationer

Legitimerad psykolog med erfarenhet av psykologarbete i skola. Arbetet förutsätter att du har en god förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar, samarbeta och kommunicera med andra yrkesgrupper inom skolan och med flera uppdragsgivare. Erfarenhet av att arbeta konsultativt och handledande är meriterande. Det krävs att du har kompetens att utreda barn och ungdomars kognitiva funktionsnivå med olika metoder. Arbetet innebär resor i tjänsten inom Värmland, därför krävs körkort.

Tjänsten är tidsbegränsad 20230101-20231231, heltidstjänstgöring 100%. Då verksamheten expanderar kan fortsatt anställning bli aktuellt, med varierande arbetsuppgifter utifrån din kompetens och verksamhetens behov. Rekryteringen kommer att ske löpande under ansökningstiden därför ber vi dig att lämna din ansökan så snart som möjligt.

Kontaktperson: VD/Leg psykolog Maths Wensmark, 054-203 31 51

epost: maths.wensmark@mwpsykologpraktik.se