Samarbete med Region Värmland

MW PsykologPraktik har under flera år samarbetat med Region Värmland i olika sammanhang.

Vi har utbildat och handlett personal som arbetar vid samtalsmottagningarna på vårdcentralerna i fokuserad ACT i deras arbete med Brief intervention. Vi utbildar och handleder personal i olika verksamheter såsom Första linjen, ungdomsmottagningar, psykiatrisk öppenvård, vuxenhabilitering, barn- och ungdomspsykiatri, vårdcentraler runtom i länet.

Vi samarbetar även genom att ingå i utbildargruppen för motiverande samtal vid Kliniskt träningscentrum på Centralsjukhuset i Karlstad. Samarbete finns också genom ett vårdavtal för att bistå med psykoterapi för patienter som söker till Region Värmland. Samarbetet med Folktandvården består av att utbilda metodstödjare i motiverande samtal (MI).