Om oss

MW PsykologPraktik

…startade som verksamhet år 2008.

Maths Wensmark hade då arbetat som psykolog inom flera verksamhetsområden såsom företagshälsovård, habilitering, psykiatri, skola och socialtjänst sedan 1982.

Idag är vi fyra anställda, tre psykologer Maths Wensmark, Maria Hedfors och Lars Janson samt administratör/sekreterare Inger Kalitzki. Vi samverkar med ett nätverk av kolleger.

Vår profil- psykologverksamhet för hälsa och utveckling

Hälsa – våra insatser utgår från ett salutogent perspektiv med en hållbar utveckling för kunden.

Tillgänglighet – ett professionellt bemötande med empati, närvaro och tillgänglighet.

Helhetssyn – vi har ett holistiskt perspektiv på kunden och hens kontext.

Kvalitet – våra insatser kännetecknas av evidens, kvalitet och tydlighet för att skapa trygghet för kunden.

 

Vårt utbud

MW PsykologPraktik erbjuder behandling, handledning, utredning, utbildning/kurser, aktiviteter för hälsa och personlig utveckling, ledarskaps- och organisationspsykologiska insatser. Vi samverkar också med flera offentliga och privata verksamheter, psykologer och psykoterapeuter.

 

Utifrån en bedömning av Ert behov kan verksamheten erbjuda olika former av psykologisk behandling och psykoterapi. Läs mer om kognitiv beteendeterapi/KBT, Acceptance and Commitment Therapy/ACT, Unified Protocol/UP, interpersonell psykoterapi/IPT, emotionsfokuserad terapi/EFT, kristerapi samt par- och familjeterapi under vårt utbud.

 

 

 

De anställda


Maths Wensmark

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, Handledare psykoterapi (KBT), Medlem i MINT (Motivational Interviewing Network for Trainers)

 • Socialstyrelsens legitimation som psykolog
 • Socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut
 • Utbildning som handledare och lärare för psykoterapeuter i kognitiv beteendeterapi/KBT
 • Utbildare och tränare i motiverande samtal (MI). Medlem i MINT (Motivational Interviewing Network for Trainers)
 • Utbildad i interpersonell psykoterapi (IPT A)

Maria Hedfors

Leg. Psykolog, KBT- steg 1, STP-psykolog (specialisttjänstgörande psykolog)

 • Socialstyrelsens legitimation som psykolog
 • Pågående specialistutbildning i psykologisk behandling/psykoterapi
 • Grundläggande psykoterapiutbildning, kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT steg-1)
 • Utbildad i diagnosöverskridande psykologisk behandling (UP)
 • Certifierad i interpersonell psykoterapi (IPT A och IPT B)
 • Arbetat som psykologassistent inom Barn- och ungdomshabiliteringen i Region Värmland samt i olika forskningsprojekt
 • Arbetat som utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare och specialpedagog

 

Lars Janson

Leg. Psykolog, KBT- steg 1 (föräldraledig under 2023)

 • Socialstyrelsens legitimation som psykolog
 • Grundläggande psykoterapiutbildning, kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT steg-1)
 • Arbetat som skolpsykolog i kommunal verksamhet
 • Arbetat som amanuens på psykologmottagningen Karlstads Universitet samt som psykologassistent inom skola och olika forskningsprojekt

Maja Hyvönen

Leg. Psykolog, KBT- steg 1

 • Socialstyrelsens legitimation som psykolog
 • Grundläggande psykoterapiutbildning, kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT steg-1)
 • Arbetat med psykologisk behandling i Primärvården Region Värmland
 • Arbetat som amanuens på psykologmottagningen Mittuniversitetet samt som psykologassistent på Barn- och elevhälsan i Östersund
 • Utbildad i 15-metoden för beroendeprobematik
 • Utbildad socionom och arbetat inom Socialtjänsten

Inger Kalitzki

Administratör/Sekreterare

 • Utbildad vårdadministratör
 • Lång och bred erfarenhet av vårdadministrativt arbete såsom journalföring, patientkontakter och digitala tjänster
 • Arbetat med systemförvaltning och som läkarsekreterare