Om oss

Om oss

MW PsykologPraktik består i dagsläget av tre psykologer och en administratör. Maths Wensmark är ägare till företaget och huvudansvarig för våra insatser utifrån våra avtal med Region Värmland. Maria Hedfors är huvudansvarig för vår privata mottagning och bokningar gällande Magasinet Jäverön. Lars Janson är huvudansvarig för våra avtal med kommuner, främst relaterat till skolpsykologiska insatser. Inger Kalitzki har det administrativa ansvaret för vår verksamhet.

Vår profil- psykologverksamhet för hälsa och utveckling

Hälsa – våra insatser utgår från ett salutogent perspektiv med en hållbar utveckling för kunden.

Tillgänglighet – ett professionellt bemötande med empati, närvaro och tillgänglighet.

Helhetssyn – vi har ett holistiskt perspektiv på kunden och hens kontext.

Kvalitet – våra insatser kännetecknas av evidens, kvalitet och tydlighet för att skapa trygghet för kunden.


Vi samverkar och samarbetar i ett nätverk med olika aktörer inom området psykisk hälsa. Detta ger oss möjlighet att erbjuda ett brett utbud av kvalitativa tjänster med god leveranstrygghet för kunden.

 

Vårt utbud

MW PsykologPraktik erbjuder behandling, handledning, konsultation, utredning, utbildning/kurser, aktiviteter för hälsa och personlig utveckling samt ledarskaps- och organisationspsykologiska insatser.

 

Utifrån en bedömning av Ert behov kan verksamheten erbjuda olika former av psykologisk behandling och psykoterapi. Läs mer om kognitiv beteendeterapi/KBT, Acceptance and Commitment Therapy/ACT, Unified Protocol/UP, interpersonell psykoterapi/IPT, emotionsfokuserad terapi/EFT, kristerapi samt par- och familjeterapi under vårt utbud.

 

 

 

De anställda


Maths Wensmark

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, Handledare psykoterapi (KBT), Medlem i MINT (Motivational Interviewing Network for Trainers)

 • Socialstyrelsens legitimation som psykolog
 • Socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut
 • Utbildning som handledare och lärare för psykoterapeuter i kognitiv beteendeterapi/KBT
 • Utbildare och tränare i motiverande samtal (MI). Medlem i MINT (Motivational Interviewing Network for Trainers)
 • Utbildad i interpersonell psykoterapi (IPT A)
 • Utbildad i emotionsfokuserad psykoterapi (EFT)

Maria Hedfors

Leg. Psykolog, KBT- steg 1, STP-psykolog (specialisttjänstgörande psykolog)

 • Socialstyrelsens legitimation som psykolog
 • Pågående specialistutbildning i psykologisk behandling/psykoterapi
 • Grundläggande psykoterapiutbildning, kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT steg-1)
 • Utbildad i diagnosöverskridande psykologisk behandling (UP)
 • Certifierad i interpersonell psykoterapi (IPT A och IPT B)
 • Personalhandledning och konsultationsmetodik för psykologer
 • Arbetat som utvecklingsledare, verksamhetsutvecklare och specialpedagog samt inom habilitering och forskningsprojekt

Lars Janson

Leg. Psykolog, KBT- steg 1

 • Socialstyrelsens legitimation som psykolog
 • Grundläggande psykoterapiutbildning, kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT steg-1)
 • Arbetat som skolpsykolog i kommunal verksamhet
 • Arbetat som amanuens på psykologmottagningen Karlstads Universitet samt som psykologassistent inom skola och olika forskningsprojekt


Inger Kalitzki

Administratör/Sekreterare

 • Utbildad vårdadministratör
 • Lång och bred erfarenhet av vårdadministrativt arbete såsom journalföring, patientkontakter och digitala tjänster
 • Arbetat med systemförvaltning och som läkarsekreterare