Logga in

Start » Om MW PsykologPraktik

Om MW PsykologPraktik

Jag har arbetat som legitimerad psykolog inom flera verksamhetsområden såsom företagshälsovård, habilitering, psykiatri, skola och socialtjänst i 30 år. Arbetar i egen regi sedan 2008. Nu är vi 3 anställda varav 1 psykolog, 1 psykologassistent och 1 sekreterare. Vi samverkar med ett nätverk av kolleger.

MW PsykologPraktik vill erbjuda psykologiska tjänster som legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, specialist i arbetslivets psykologi och handledare i psykoterapi. Våra tjänster utförs med hög kvalité, bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet med flexibilitet, tillgänglighet, kontinuitet och närhet utifrån uppdragsgivares behov.

MW PsykologPraktik kan även erbjuda kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT är en psykologisk behandlingsmetod med vetenskapligt bevisad effekt vid olika psykologiska problem och används inom flera verksamheter. KBT fokuserar på människans tankar, känslor och beteenden i samspel med miljön.

Om Ni är i behov av psykologisk eller psykoterapeutisk kompetens är Ni välkomna att höra av Er till oss.

KOMPETENS

Maths Wensmark

 • Socialstyrelsens legitimation som psykolog
 • Socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut
 • Utbildning som handledare och lärare för psykoterapeuter i kognitiv beteendeterapi
 • Utbildare och tränare i motiverande samtal (MI). Medlem i MINT (Motivational Interviewing Network for Trainers)
 • Arbetat som psykolog inom barn- och ungdomshabilitering (Landstinget i Värmland), skola och socialtjänst (Kristinehamns kommun), barn- och ungdomspsykiatri (Landstinget i Värmland), företagshälsovård (AB Previa).
 • Psykolog inom Friskvården i Värmland.

Maria Hedfors

 • Psykologassistent i slutet av sin psykologutbildning.
 • Legitimerad lärare med lång och bred erfarenhet från olika skolformer
 • Arbetat som specialpedagog, verksamhetsutvecklare och utvecklingsledare.
 • Arbetat som psykologassistent inom habiliteringen i Region Värmland samt olika forskningsprojekt.

UPPDRAGSGIVARE
Uppdragsgivare för MW PsykologPraktik AB finns i hela Värmlandsregionen. Under senaste åren har följande offentliga och privata verksamheter anlitat MW PsykologPraktik AB för olika typer av uppdrag;

 • Landstinget i Värmland
 • Kommunerna i Arvika, Filipstad, Forshaga, Karlskoga, Karlstad, Sunne, Storfors, Säffle, Årjäng, Torsby, Hagfors, Munkfors.
 • Karlstads Universitet
 • Region Värmland
 • Trygghetsrådet
 • Försäkringsbolag såsom Trygg-Hansa, If Skadeförsäkringar, SOS International
 • Kris- och traumacenter, Stockholm
 • Klarälvskliniken
 • Clarahälsan AB
 • BillerudKorsnäs
 • Oslo kommun
 • Praktiska gymnasiet
 • Lillerudsgymnasiet
 • ForshagaAkademin
 • Folkuniversitetet
 • Kammarkollegiet
 • Alla Kvinnors Hus
 • Brottsofferjouren
 • Platea AB
 • Statens Institutionsstyrelse (SiS)
 • Friskvården i Värmland

Utöver dessa har ett flertal privatpersoner erhållit utrednings- och behandlingsinsatser vid MW PsykologPraktik AB.