Om oss

MW PsykologPraktik

…startade som verksamhet för 12 år sedan.

Maths Wensmark hade då arbetat som psykolog inom flera verksamhetsområden såsom företagshälsovård, habilitering, psykiatri, skola och socialtjänst sedan 1982.

Idag är vi tre anställda, två psykologer Maths Wensmark och Maria Hedfors och administratör/sekreterare Inger Kalitzki. Vi samverkar med ett nätverk av kolleger.

Alt text

Vår profil- psykologverksamhet för hälsa och utveckling

Hälsa – våra insatser utgår från ett salutogent perspektiv med en hållbar utveckling för kunden.

Tillgänglighet – ett professionellt bemötande med empati, närvaro och tillgänglighet.

Helhetssyn – vi har ett holistiskt perspektiv på kunden och hens kontext.

Kvalitet – våra insatser kännetecknas av evidens, kvalitet och tydlighet för att skapa trygghet för kunden.

 

Vårt utbud

MW PsykologPraktik erbjuder behandling, handledning, utredning, utbildning/kurser, aktiviteter för hälsa och personlig utveckling, ledarskaps- och organisationspsykologiska insatser. Vi samverkar också med flera offentliga och privata verksamheter, psykologer och psykoterapeuter.

 

Utifrån en bedömning av Ert behov kan verksamheten erbjuda olika former av psykologisk behandling och psykoterapi. Läs mer om kognitiv beteendeterapi/KBT, Acceptance and Commitment Therapy/ACT, Unified Protocol/UP, emotionsfokuserad terapi/EFT, kristerapi samt par- och familjeterapi under vårt utbud.

 

 

 

De anställda


Maths Wensmark

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, Handledare psykoterapi (kbt), Medlem i MINT (Motivational Interviewing Network for Trainers)

 • Socialstyrelsens legitimation som psykolog
 • Socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut
 • Utbildning som handledare och lärare för psykoterapeuter i kognitiv beteendeterapi/KBT
 • Utbildare och tränare i motiverande samtal (MI). Medlem i MINT (Motivational Interviewing Network for Trainers)

Maria Hedfors

Leg. Psykolog, KBT- steg 1, utbildad i specialistkurser i psykologisk behandling

 • Socialstyrelsens legitimation som psykolog
 • Grundläggande psykoterapiutbildning, kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT steg-1)
 • Utbildad i diagnosöverskridande psykologisk behandling (UP)
 • Arbetat som psykologassistent inom MW PsykologPraktik, barn- och ungdomshabiliteringen i Region Värmland samt olika forskningsprojekt.
 • Arbetat som specialpedagog, verksamhetsutvecklare och utvecklingsledare.
 • Legitimerad lärare med lång och bred erfarenhet från olika skolformer.

 

Inger Kalitzki

Administratör/Sekreterare

 • Utbildad läkarsekreterare
 • Delar arbetstid mellan vår verksamhet och Region Värmland.
 • Lång och bred erfarenhet av vårdadministrativt arbete såsom journalföring, patientkontakter och digitala tjänster.
 • Arbetat med systemförvaltning och som läkarsekreterare.