Inloggad Logga ut

Start » Om MW PsykologPraktik

Om MW PsykologPraktik

Psykologverksamhet för hälsa och utveckling

Hälsa – våra insatser utgår från ett salutogent perspektiv med en hållbar utveckling för kunden.

Tillgänglighet – ett professionellt bemötande med empati, närvaro och tillgänglighet.

Helhetssyn – vi har ett holistiskt perspektiv på kunden och hens kontext.

Kvalitet – våra insatser kännetecknas av evidens, kvalité och tydlighet för att skapa trygghet för kunden.

 

MW PsykologPraktik startade som verksamheten för 12 år sedan. Psykolog Maths Wensmark hade då arbetat som legitimerad psykolog inom flera verksamhetsområden såsom företagshälsovård, habilitering, psykiatri, skola och socialtjänst i sedan 1982. Idag är vi tre anställda, två psykologer Maths Wensmark och Maria Hedfors (PTP-tjänst) och administratör/sekreterare Inger Kalitzki. Vi samverkar med ett nätverk av kolleger.

MW PsykologPraktik vill erbjuda psykologiska tjänster som legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut, organisationspsykolog och handledare i psykoterapi. Våra tjänster utförs med hög kvalité, bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet med flexibilitet, tillgänglighet, kontinuitet och närhet utifrån uppdragsgivares behov.

MW PsykologPraktik kan även erbjuda kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). KBT är en psykologisk behandlingsmetod med vetenskapligt bevisad effekt vid olika psykologiska problem och används inom flera verksamheter. KBT fokuserar på människans tankar, känslor och beteenden i samspel med miljön.

Om Ni är i behov av psykologisk eller psykoterapeutisk kompetens är Ni välkomna att höra av Er till oss.

KOMPETENS

Maths Wensmark

  • Socialstyrelsens legitimation som psykolog
  • Socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut
  • Utbildning som handledare och lärare för psykoterapeuter i kognitiv beteendeterapi
  • Utbildare och tränare i motiverande samtal (MI). Medlem i MINT (Motivational Interviewing Network for Trainers)

Maria Hedfors

  • Psykolog (PTP-tjänst)
  • Legitimerad lärare med lång och bred erfarenhet från olika skolformer
  • Arbetat som specialpedagog, verksamhetsutvecklare och utvecklingsledare.
  • Arbetat som psykologassistent inom MW PsykologPraktik, barn- och ungdomshabiliteringen i Region Värmland samt olika forskningsprojekt.

UPPDRAGSGIVARE
Uppdragsgivare för MW PsykologPraktik AB finns i hela Värmland. Utöver dessa har ett flertal privatpersoner erhållit utrednings- och behandlingsinsatser vid MW PsykologPraktik AB.