Inloggad Logga ut

Tjänster

Syftet med MI är att väcka och förstärka den inre motivationen till beteendeförändring genom att utforska personens egen syn på sin situation.

Läs mer

Organizational Behavior Management (OBM) är en metod som bygger på vetenskaplig forskning och har sin grund inom inlärningspsykologin.

Läs mer

MW Psykologpraktik har kompetensen att erbjuda psykologisk utredning och bedömning av barn, ungdomar och vuxna.

Läs mer

Kognitiv beteendeterapi, par – och familjeterapi samt kristerapi

Läs mer

Handledning för andra psykologer och beteendeterapeuter. MW PsykologPraktik erbjuder stöd i din personliga utveckling i din arbetsroll.

Läs mer