Välkommen till
MW PsykologPraktik

Vårt utbud


Om oss

MW PsykologPraktik startade verksamheten 2008. Maths Wensmark hade då arbetat som psykolog sedan 1982 inom flera verksamhetsområden såsom företagshälsovård, habilitering, psykiatri, skola och socialtjänst.

Läs mer

Vår profil- psykologverksamhet för hälsa och utveckling

  • Hälsa  
  • Tillgänglighet 
  • Helhetssyn 
  • Kvalitet

Läs mer