Inloggad Logga ut

Kognitiv beteendeterapi hanterar besvärande känslor, till exempel ångest och depression samt irrationella beteenden som tvångshandlingar och fobier.

Detta med metoder som förändrar tanke- och beteendemönster.

Läs mer

Hos MW PsykologPraktik kan par som lever i sambo- eller särboförhållande få hjälp med problem som stör deras relation till varandra.

Även hela familjers problem kan tas upp, varvid man vanligen har hela familjen samlad.

Läs mer

Organizational Behavior Management (OBM) är en metod som bygger på vetenskaplig forskning och har sin grund inom inlärningspsykologin.

Läs mer

Psykologi för hälsa och utveckling

Hälsa – våra insatser utgår från ett salutogent perspektiv med en hållbar utveckling för kunden.

Tillgänglighet – ett professionellt bemötande med empati, närvaro och tillgänglighet.

Helhetssyn – vi har ett holistiskt perspektiv på kunden och hens kontext.

Kvalitet – våra insatser kännetecknas av evidens, kvalité och tydlighet för att skapa trygghet för kunden.

MW PsykologPraktik erbjuder idag psykologiska tjänster med legitimerad psykologer, psykolog (PTP), legitimerad psykoterapeut, organisationspsykolog, handledare i psykoterapi och medlem av MINT (Motivational Interviewing Network for Trainers).

Våra tjänster har hög kvalité med evidensbaserade metoder utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Flexibilitet, tillgänglighet och kontinuitet är viktiga värden tillsammans med närhet utifrån våra uppdragsgivares och klienters behov.

Vi erbjuder bland annat kognitiv beteendeterapi (inklusive ACT) som fokuserar på människans tankar, känslor och beteenden utifrån det sammanhang man lever i.

Om du eller någon i din närhet är i behov av psykologisk eller psykoterapeutisk kompetens är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Genom kontakt med MW PsykologPraktik kan du hitta nya vägar till hälsa och utveckling.