Samarbete med Helena Draxler

Maths Wensmark och Helena Draxler har samarbetat under flera år med att ta emot privata klienter som söker psykoterapi vid psykisk ohälsa. Samarbetet sker även genom gemensam utbildning i Project Support vid Karlstads universitet.