Samarbete med Myrälf konsultation

MW PsykologPraktik och Mattias Myrälf, vid Myrälf konsultation bedriver sedan ett par gemensamma utbildningar i fokuserad ACT och motiverande samtal (MI). Utbildningarna har genomförts till vårdcentralerna och Första linjen unga inom Region Värmland samt för Värmlands projektparaply som finansieras via Europeiska socialfonden inom EU.