Samarbete med Vitur

MW PsykologPraktik anlitar psykolog Joakim Hedbrant, Vitur, som underleverantör psykologinsatser när det finns behov av psykologiska utredningar och bedömningar.

Vi kommer även att samarbeta vid utbildningsinsatser till LSS och andra verksamheter där det finns ett behov av att höja kompetensen hos personal i bemötande och förhållningssätt till olika målgrupper.