Samarbete med Vitur

MW PsykologPraktik anlitar psykolog Joakim Hedbrant, Vitur, som underleverantör psykologinsatser när det finns behov av psykologiska utredningar och bedömningar. Vid frågeställning om neuropsykiatrisk utredning hänvisar vi till Vitur.

MW PsykologPraktik och Vitur samarbetar även för att ge privata klienter möjlighet till psykologisk behandling inom rimlig tid.


Vi samarbetar också vid utbildningsinsatser till LSS och andra verksamheter där det finns ett behov av att höja kompetensen hos personal i bemötande och förhållningssätt till olika målgrupper.