Samarbete med Karlstads universitet

MW PsykologPraktik medverkar i att utbilda i Project Support – Hållbart föräldraskap. Arbetet med leds av Helena Draxler, doktorand vid institutionen för sociala och psykologiska studier vid Karlstads universitet. Project Support är en evidensbaserad föräldraintervention som ursprungligen är framtagen för att stödja våldsutsatta föräldrar som upplever svårigheter i sitt föräldraskap, men är användbart för flertalet föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap och har barn i åldern 3–9 år. Programmet rekommenderas av Socialstyrelsen.


Under hösten deltar vi i ett forskningsprojekt vid Karlstads universitet om motiverande samtal (MI) i skolan. Projektet leds av Martina Svensson, doktorand i pedagogiskt arbete. MW PsykologPraktik bidrar med att utbilda lärare i motiverande samtal genom en anpassad kurs för lärare inom grundskolan. Det huvudsakliga syftet med projektet är att studera lärares tillämpning av motiverande samtal (MI) i svenska grundskolor. Avhandlingsarbetet syftar till att undersöka om, och i så fall på vilket sätt, lärares tillämpning av MI kan påverka elevers motivation till lärande och upplevelse av autonomistöd i klassrummet.