Att förstå och hantera sin sömn

Känner du dig stressad och orolig över din sömn? Kanske tar det lång tid att somna på kvällen eller så vaknar du flera gånger varje natt med svårigheter att somna om?


Vi kan alla drabbas av sömnproblem under livets gång, ibland relaterade till någon livshändelse, omställning eller ålder och situationer vi inte alltid kan förutse eller kontrollera. Vårt grundläggande sätt att hantera påfrestningar i vardagen kan också göra oss extra sårbara för att utveckla sömnsvårigheter.


Hur sömnproblem uppkommer kan förklaras utifrån tre olika faktorer i det som kallas ”Spielmans 3P-modell”.

  • Predisposing – underliggande faktorer
  • Precipitating – utlösande faktorer
  • Perpetuating – vidmakthållandefaktorer


Den tredje punkten – vidmakthållandefaktorer – kan både skapa sömnproblem och göra dem långvariga. Med hjälp av en förståelse kring hur vår dygnsrytm och sömn påverkas av olika faktorer kan det vara lättare att hitta tillbaka till ett naturligt sömnmönster igen. Vi går igenom hur vi påverkas i olika miljöer utifrån tidigare erfarenheter och känslor samt hur vi kan skapa lugn igen genom att byta ut de beteenden som vidmakthåller sömnstörningar och ges möjlighet att få lära in nya erfarenheter.


Vårt utbud

  • Föreläsning utifrån ett hälsostärkande perspektiv med fokus på naturliga verktyg för att förstå och minska stress kring sin sömn.
  • Kortare kurs/gruppinsats på fyra tillfällen a 1,5 h med grund i evidensbaserad behandling KBT-I, kognitiv beteendeterapi för sömnsvårigheter (insomni).

Kontaktpersoner

Maria Hedfors

Leg. Psykolog

Lars Janson

Leg. Psykolog