Att möta och hantera stress

Känner du dig stressad stora delar av din tid? Kanske oroar du dig för framtiden, ältar saker som hänt eller är i ständig problemlösning? Vår hjärna är problemlösningsfokuserad och blir positivt förstärkt varje gång den lyckas. I kombination med att vi evolutionärt har en förmåga att lägga mer vikt vid negativ information än positiv ökar risken för att vi hamnar i ”lågputtrande” hälsoskadlig stress.

Vi drabbas alla av påfrestningar under livets gång, ibland relaterade till någon livshändelse, omställning eller andra situationer vi inte kan förutse. Vårt beteende styrs ofta av kortsiktiga konsekvenser, vi tenderar att göra det som är mest funktionellt i stunden. Dessa beteenden kan vara problemlösning, kontroll och/eller undvikande. Att hantera påfrestningar i vardagen med undvikande och kontroll kan förlänga och försvåra dess påverkan och göra oss stresskänsliga och utmattade över tid,


I föreläsning och behandling utgår vi från ett hälostärkande perspektiv med fokus på att stärka processer och färdigheter som konkurrerar med de beteenden som vidmakthåller stress över tid.

  • Medveten närvaro – Mindfulness
  • Mjuk uppmärksamhet – Soft Fascination
  • Öka tolerans för osäkerhet
  • Minska ångestkänslighet


Vårt utbud

  • Föreläsning utifrån ett hälsostärkande perspektiv med fokus på naturliga verktyg för att förstå och minska stress
  • Workshop till grupper
  • Individuella insatser

Kontaktpersoner

Maths Wensmark

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

Maria Hedfors

Leg. Psykolog

Lars Janson

Leg. Psykolog