Handledning

Handledning

Professionell handledning handlar om att utveckla kompetensen och ge vägledning för personer inom olika professioner som arbetar inom olika områden med människor såsom hälso- och sjukvård, vård- och omsorg, socialtjänst, skola mm. Handledningen ges vid återkommande tillfällen under en längre tidsperiod.


Syftet med handledning är att underlätta och öka förmågan att ge god behandling eller andra insatser i den egna professionen. Handledningen syftar även till att ha en stödjande funktion i svåra och krävande situationer, vid etiska dilemman samt att motverka stress.


Vi tar emot nya uppdrag för handledning såväl både psykologhandledning och psykoterapihandledning för olika målgrupper. Idag har vi uppdrag inom hälso- och sjukvården, företagshälsovård, skola och chefshandledning inom olika verksamhetsområden. Handledningen kan genomföras i grupp eller individuellt.

Kontaktpersoner

Maths Wensmark

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

Maria Hedfors

Leg. Psykolog

Lars Janson

Leg. Psykolog