Inloggad Logga ut

Start » Tjänster » Handledning

Handledning

Handledning är en aktivitet där en mer erfaren behandlare träffar blivande eller yrkesverksamma behandlare vid återkommande tillfällen under en längre tidsperiod. Syftet med handledning är att underlätta och öka förmågan att ge god behandling, att ha en stödjande funktion i svåra och krävande situationer och vid etiska dilemman samt att motverka stress.

Vi tar emot nya uppdrag för handledning såväl både psykologhandledning och psykoterapihandledning för olika målgrupper. Idag har vi uppdrag inom hälso- och sjukvården, företagshälsovård, skola och chefshandledning inom olika verksamhetsområden.

Handledningen kan genomföras i grupp eller med en enskild behandlare. Det finns olika former av handledninng. Vid utbildningshandledning förvissar handledaren sig om att kandidaten har nödvändiga teoretiska och praktiska färdigheter och uppfyller lämplighetskraven.

I verksamhetshandledning är målen oftast konsultation kring enskilda fall och utvecklande av professionella färdigheter. Handledaren har ett ansvar att tillvarata klientens intresse genom kvalitetssäkring av behandlare och behandlingsmetoder. I handledningen bör man använda sig av väl förankrade teoretiska principer och evidensbaserade behandlingsmetoder när sådana finns.  ( Bates, 2013)