Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande (eng. ”Low Arousal Approach) utvecklades i England i mitten av 1990-talet och har på senare år även introducerats i
Sverige. Arbetssättet baseras på teorin om affektreglering, vilken innebär att människor är mer eller mindre mottagliga för andra människors känslor och uttryck.


Lågaffektivt bemötande kan användas både i förebyggande syfte och när ett utmanande beteende har uppkommit. Genom att personalen försöker anpassa bemötandet efter personens sinnesstämning och ställer rimliga krav utifrån den aktuella situationen kan de hjälpa personen att hantera sina känslor och på så vis förebygga ett utmanande beteende. Ett lågaffektivt bemötande ska tillämpas i samspel med personen och anpassas efter dennes affektnivå. Det handlar inte om att dämpa emotioner i alla situationer. Man använder ett medvetet kroppsspråk i syfte att lugna ned situationen, men även strategier som att vända uppmärksamheten mot något som man vet att personen tycker om.


Socialstyrelsens rekommendationer är att lågaffektivt bemötande kan användas i bemötandet av personer med bristande förmåga till affektreglering för att i stunden förebygga eller minska utmanande beteende.


Vårt utbud

  • Utbildningar i lågaffektivt bemötande anpassat till deltagargrupperna. Vi kan också hjälpa till att implementera lågaffektivt bemötande på den egna arbetsplatsen.
  • Utbildningen varvar teori, praktiska övningar och demonstrationer. Vi utgår från de områden som är aktuella för deltagarna.
  • Kortare eller längre kurser. Som bas rekommenderas en grundkurs på tre tillfällen a 2 timmar med uppgifter kopplade till aktuell verksamhet mellan kurstillfällena.
  • Vi kan även anordna workshops för att stimulera personer att vidareutveckla sitt arbete med lågaffektivt bemötande.

Kontaktpersoner

Maths Wensmark

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

Maria Hedfors

Leg. Psykolog

Lars Janson

Leg. Psykolog