Inloggad Logga ut

Start » Tjänster » Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal (MI)

Motiverande Samtal (MI) är ett förhållningssätt med strategiska principer. MI är en förändringsinriktad, personcentrerad och samtidigt styrande samtalsmetodik för samtal om förändring som utvecklats av forskarna Miller och Rollnick. Syftet är att väcka och förstärka den inre motivationen till beteendeförändring genom att utforska personens egen syn på sin situation och problematik. Grunden är att lära sig lyssna reflektivt, bedöma motivation samt lära sig tekniker för att stimulera personens tal om förändring och förstärka det som leder i en positiv riktning. Man lär sig även att förebygga och hantera motstånd. ”MI-andan” – det hälsofrämjande förhållningssättet innebär att stärka personens tilltro till sin egen förmåga och använda personens egna resurser, med fokus på personens enskilda situation.

Vi erbjuder

 • Utbildningar i motiverande samtal (MI) och anpassat till deltagargrupperna. Vi kan också hjälpa till att implementera MI på den egna arbetsplatsen.
 • Utbildningen varvar teori, praktiska övningar och demonstrationer. Vi utgår från de områden som är aktuella för deltagarna. Deltagarna ges möjlighet att utveckla sin kompetens och använda kortare tillämpningar av MI.
 • Kortare eller längre kurser. En grundkurs omfattar 2+1 heldagar och innehåller en individuell hemuppgift. Kursen ger en grund för att på sikt självständigt använda MI som förhållningssätt med de strategiska principerna.
 • I kurserna ingår kurslitteratur.

Nyfiken? Ta kontakt med
Annika Sundelin ansundel@online.no
Maths Wensmark kontakt@mwpsykologpraktik.se

Annika Sundelin

 • Socialstyrelsens legitimation som sjuksköterska och barnmorska
 • Utbildad som utbildare inom Motiverande Samtal. Medlem i MINT(Motivational Interviewing Network of Trainers).
 • Arbetat som Barnmorska sedan 1978 och de 10 senaste åren som utvecklingsledare och samordnare av Motiverande Samtalsutbildningarna i Värmland. Numera pensionär.
 • Arbetat som MI utbildare sedan 2006 bland annat inom Landstinget i Värmland, Landstinget Sörmland, kommuner i Värmland, Karlstad universitet, Brottsofferjouren.

 Maths Wensmark

 • Socialstyrelsens legitimation som psykolog
 • Socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut
 • Utbildning som handledare och lärare för psykoterapeuter i kognitiv beteendeterapi
 • Utbildare och tränare i motiverande samtal (MI). Medlem i MINT (Motivational Interviewing Network for Trainers)
 • Arbetat som psykolog inom barn- och ungdomshabilitering (Landstinget i Värmland), skola och socialtjänst (Kristinehamns kommun), barn- och ungdomspsykiatri (Landstinget i Värmland), företagshälsovård (AB Previa).
 • Psykolog inom Friskvården i Värmland.