Motiverande samtal

Motiverande Samtal, MI, är ett förhållningssätt med strategiska principer för förändring. MI är en förändringsinriktad, personcentrerad och vägledande samtalsmetodik för samtal om förändring som utvecklats av Bill Miller och Stephen Rollnick. MI används idag inom många olika områden för att stödja människor i förändring. Syftet med MI är att väcka och förstärka den inre motivationen till beteendeförändring genom att utforska personens egen syn på sin situation och problem.


Grunden i utövandet av MI är att lära sig lyssna reflektivt, bedöma personens motivation samt lära sig att stimulera personens tal om förändring och förstärka det som leder i en positiv riktning. Det hälsofrämjande förhållningssättet i MI innebär att stärka personens tilltro till sin egen förmåga och använda personens egna resurser, med fokus på personens situation.


Vårt utbud

  • Utbildningar i MI och anpassat till deltagargrupperna. Vi kan också hjälpa till att implementera MI på den egna arbetsplatsen.
  • Utbildningen varvar teori, praktiska övningar och demonstrationer. Vi utgår från de områden som är aktuella för deltagarna. Deltagarna ges möjlighet att utveckla sin kompetens och använda tillämpningar av MI.
  • Kortare eller längre kurser. En grundkurs omfattar 2+1 heldagar och innehåller en individuell hemuppgift. Kursen ger en grund för att på sikt självständigt använda MI som förhållningssätt med de strategiska principerna.
  • Vi kan även anordna workshops för att stimulera personer att vidareutveckla sitt arbete med MI.

Kontaktpersoner

Maths Wensmark

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

Maria Hedfors

Leg. Psykolog