Naturbaserad medveten närvaro

Det finns ett överväldigande stöd från över 30 års forskning att kontakt med naturen påverkar vårt välbefinnande avsevärt. Utöver kontakt med naturen är det också känt att medveten närvaro ger effekter på välmående. Ett växande intresse finns för interaktionen mellan medveten närvaro och kontakt med naturen, och i de fall de kan förstärka varandras effekter. Medveten närvaro (mindfulness) definieras av Jon Kabat-Zinn som

“att uppmärksamma på ett visst sätt: avsiktligt, i nuet, utan att fördöma”.

Medveten närvaro kan underlättas eller försvåras beroende på omgivningen. I en naturlig miljö väcks lättare en mjuk fascination/uppmärksamhet, vilken är viktigt för återhämtning. Medveten närvaro och naturvistelser har båda uppmärksamhet som en central del, där aktiviteter i den naturliga miljön gynnas av att uppmärksamheten riktas utåt. Praktiserande av medveten närvaro i naturen kan benämnas som naturbaserad medveten närvaro.


Vi erbjuder olika upplägg i medveten närvaro, med särskilt fokus på naturbaserad medveten närvaro.

  • Naturbaserad medveten närvaro erbjuds som heldagskurs för privatpersoner i den fantastiska miljön vid magasinet Jäverön.
  • Kursen kan också erbjudas som kortare föreläsning/workshop (från 1-3 tillfällen) till arbetslag i befintlig miljö alternativt som en hel- eller halvdag vid Magasinet Jäverön. Fokus ligger här på naturliga verktyg för ett hållbart och meningsfullt yrkesliv.
  • I samarbete med yogaskolan erbjuder vi kursen Fokuserad ACT och yoga, där naturbaserad medveten närvaro faller sig som en naturlig del under en av grundpelarna i psykologisk flexibilitet – närvaro. Yogaskolan kan också samverka under heldagskurs och föreläsning/workshop.

Kontaktperson

Maria Hedfors

Leg. Psykolog