Psykologisk rådgivning

Psykologisk rådgivning

Känns det svårt att navigera i livet? Känner du att en förändring krävs, men är osäker på vad och hur? Kanske känner du oro kring någon i din närhet?

Genom att få rådgivning i ett tidigt skede kan risken för att utveckla psykisk ohälsa minska. Vi ser att fler och fler vänder sig till oss utifrån ett syfte att stärka sina relationer och sin psykiska hälsa.

Psykologisk rådgivning är en konsultation där vi som psykologer utgår från din berättelse, gör en bedömning av svårigheterna och resonerar tillsammans med dig om lämpliga insatser. Kostnaden är 1300 kr för en timme.

Kontaktpersoner

Maths Wensmark

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

Maria Hedfors

Leg. Psykolog

Lars Janson

Leg. Psykolog