Utredning

Psykologisk utredning och bedömning är en viktig del för de människor som kan vara i behov av extra stöd i samhället, till exempel i skol- eller arbetssituationer. MW PsykologPraktik har kompetensen att erbjuda sådan utredning och bedömning av barn, ungdomar och vuxna.


Vanliga frågeställningar är utvecklingsbedömningar för barn och ungdomar inom förskola, grund- och gymnasieskola, olika typer av funktionsbedömningar utifrån till exempel arbetsförmåga och behov av insatser utifrån psykiska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa  inom bland annat företagshälsovård, hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Kostnaden för en utredning är 2000 kr per timme.


”Jag är väldigt nöjd med allt som ni gjort! Tack för allt ”

vårdnadshavare

Tack för snabb handläggningstid och ett oerhört professionellt tillvägagångssätt!”

personal

Kontaktpersoner

Maths Wensmark

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, Handledare Psykoterapi

Maria Hedfors

PTP-psykolog