Utredning

Psykologisk utredning och bedömning är en viktig del för de människor som kan vara i behov av extra stöd i samhället, till exempel i skol- eller arbetssituationer. MW PsykologPraktik har kompetensen att erbjuda sådan utredning och bedömning av barn, ungdomar och vuxna.


Vanliga frågeställningar är utvecklingsbedömningar för barn och ungdomar inom förskola, grund- och gymnasieskola, olika typer av funktionsbedömningar utifrån till exempel arbetsförmåga och behov av insatser utifrån psykiska funktionsnedsättningar och psykisk ohälsa  inom bland annat företagshälsovård, hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Vi genomför inte neuropsykiatriska utredningar och bedömningar.

Kostnaden för en utredning är 2000 kr per timme.


”Jag är väldigt nöjd med allt som ni gjort! Tack för allt ”

vårdnadshavare

Tack för snabb handläggningstid och ett oerhört professionellt tillvägagångssätt!”

personal

Kontaktpersoner

Maths Wensmark

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

Lars Janson

Leg. Psykolog