Acceptance and Commitment Therapy

Den kognitiva beteendeterapiformen Acceptance and Commitment Therapy, ACT, utgår från att vi själva har förmågan att skapa ett rikt och meningsfullt liv.
ACT är en av de mer framträdande terapimetoderna inom de nya metodikerna, den sk tredje vågen, i KBT.

Den skiljer sig från klassisk KBT främst i sin kognitiva del men också i sin målsättning.

Inom ACT är det centrala att öka den psykologiska flexibiliteten och höja livskvaliteten snarare än att fokusera på att få bort smärtsamma upplevelser. Ett accepterande förhållningssätt beskrivs av Kåver (2004) som;

Att leva ett liv, inte vinna ett krig

Fokuserad ACT är en kortare fokuserad behandlingsinsats utifrån kärnkomponenterna i Acceptance and Commitment Therapy, ACT.
Behandlingens syfte är att bidra till den förändring som klienten är beredd att göra och inom de områden som mest höjer klientens livskvalitet och fungerande i vardagen.


Kostnaden för psykoterapi är 1200 kr per timme.

Kontaktpersoner

Maths Wensmark

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, Handledare Psykoterapi

Maria Hedfors

PTP-psykolog