Inloggad Logga ut

Behandling

Kognitiv beteendeterapi hanterar besvärande känslor, till exempel ångest och depression samt irrationella beteenden som tvångshandlingar och fobier.

Detta med metoder som förändrar tanke- och beteendemönster.

Läs mer

Hos MW PsykologPraktik kan par som lever i sambo- eller särboförhållande få hjälp med problem som stör deras relation till varandra.

Även hela familjers problem kan tas upp, varvid man vanligen har hela familjen samlad.

Läs mer

Har du drabbats av någon form av livskris eller trauma och behöver psykologisk behandling för att komma vidare? MW PsykologPraktik finns till hands i vid krissituationer i privat och yrkesliv.

Många gånger kan det vara till stor hjälp att få ventilera sina känslor med någon som inte ingår i ens egna bekantskapskrets.

Läs mer

Behandling med Kognitiv Beteendeterapi (KBT) via Internet innebär att du som patient får ta del av ditt behandlingsmaterial via datorn med stöd av en behandlande psykolog.

Läs mer

EFT är en empiriskt understödd psykoterapeutisk behandlingsform baserad på humanistisk psykologi. EFT har utvecklats på grundval av forskning inom emotions- och anknytningsteori. Inom EFT ser man känslor som centrala för självupplevelser och terapeutisk förändring.

Läs mer