Diagnosöverskridande
psykologisk behandling/UP

Ibland varierar våra svårigheter över tid och vi kan slita med symtom inom både ångest och nedstämdhet samtidigt. Många psykiatriska diagnoser överlappar varandra vad gäller uppkomst samt sårbarhets- och vidmakthållandefaktorer. Unified protocol/UP är en KBT-grundad behandling som utgår från det som är gemensamt mellan olika tillstånd. Vi arbetar med de grundläggande processer som kan utveckla och vidmakthålla psykisk ohälsa. Behandlingen är en känslofokuserad och integrativ KBT-metod som förenar evidensbaserade principer från alla de tre vågorna i KBT.


Behandlingsprogrammet har gott stöd för de flesta ångestsyndrom och för depression, liksom vid andra tillstånd där problem med känsloreglering är centralt.

Vi erbjuder olika behandlingsprogram:

  • Individuell behandling vuxna
  • Behandling för barn
  • Behandling för ungdomar
  • Gruppbehandling

Under behandlingen får du en egen arbetsbok som innehåller psykoedukation, övningar och hemuppgifter. Kostnaden för individuell psykoterapi är 1300 kr per timme. Kostnad för gruppbehandling är lägre, kontakta mottagningen för mer information och prisuppgift.

Kontaktperson

Maria Hedfors

Leg. Psykolog