Emotionsfokuserad terapi

Emotionsfokuserad terapi, EFT, är en psykoterapeutisk behandlingsform baserad på humanistisk psykologi. EFT har utvecklats utifrån forskning emotioner och anknytning. Inom EFT ser man känslor som centrala för terapeutisk förändring. Utifrån EFT sker förändringar i psykoterapi med hjälp av medvetenhet, reglering, reflektion och omvandling av känslor inom ramen för en empatisk relation.

EFT utgår från den grundläggande principen att människor först behöver komma i kontakt med sina känslor för att kunna utveckla ett sätt att hantera sina känslor. I EFT är därför ett viktigt mål att uppleva nuvarande maladaptiva känslor under terapin för att kunna omforma och ersätta upplevelsen med adaptiva känslor. Förändring kommer genom att klienten får tillgång till sina primära och adaptiva känslolägen under terapisessionen.

Kostnaden för psykoterapi är 1300 kr per timme.

Kontaktperson

Maths Wensmark

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut