Inloggad Logga ut

Start » Tjänster » Behandling » Emotionsfokuserad terapi

Emotionsfokuserad terapi

EFT är en empiriskt understödd psykoterapeutisk behandlingsform baserad på humanistisk psykologi. EFT har utvecklats på grundval av forskning inom emotions- och anknytningsteori. Inom EFT ser man känslor som centrala för självupplevelser och terapeutisk förändring.

Ur ett EFT-perspektiv sker förändringar i psykoterapi med hjälp av medvetenhet, reglering, reflektion och omvandling av känslor inom ramen för en empatisk relation. EFT utgår från den grundläggande principen att människor först måste komma i kontakt med sina känslor för att kunna utveckla ett sätt att hantera sina känslor. I EFT är därför ett viktigt mål att uppleva nuvarande maladaptiva känslor under terapin för att kunna omforma och ersätta upplevelsen med adaptiva känslor. Förändring kommer genom att klienten får tillgång till sina primära och adaptiva känslolägen under terapisessionen.

Emotionsfokuserad parterapi (EFT-C) fokuserar på känslors betydelse i relationer, i förhållande till primära motivationssystem som tillhörighet, identitet och affektreglering. Man arbetar i parterapin med hur känslor påverkar sampselsmönster i relationen, och hur man genom aktivering av känslor kan bidra till mer adaptiva känslomässiga reaktioner, ökad förståelse, stöd och en mer konstruktiv interaktion i relationen.

Leslie Greenberg är professor i psykologi och chef för Psychotherapy Research Clinic vid York University i Toronto, Kanada. Han är en ledande auktoritet inom emotionsfältet i psykoterapi, och har utvecklat det som på engelska kallas Emotion-focused therapy (EFT). Han har inspirerat och samarbetat med flera kända namn som Jeremy Safran och Susan Johnson, och har skrivit många artiklar och böcker om känslor i psykoterapi. Hans bakgrund är främst från gestaltterapi och humanistisk / klientcentrerad terapi, och har gjort ett betydande bidrag för att integrera dessa riktningar med nyare förståelse för hur känslor spelar en roll vid psykisk hälsa och psykisk ohälsa.

Klicka här för mer information om Leslie Greenberg och EFT.

Affektfokuserad dynamisk korttidsterapi

STDP (Short-term dynamic psychotherapy) är en integrativ terapiform som utvecklades i början 1980-talet av Leigh McCullough i USA. Lite förenklat uttryckt syftar terapin till en ökad känslomässig medvetenhet. Våra tidiga erfarenheter av hur vi blir bemötta när vi uttrycker starka känslor påverkar vår förmåga att hantera och uttrycka känslor på ett funktionellt sätt. Svårigheter med att kunna tillåta sig att känna och uttrycka känslor utgör även riskfaktor för utveckling av psykisk ohälsa, och genom en ökad känslomässig medvetenhet kan man till exempel minska risken för återfall i depression.

Terapin är relativt kortvarig och terapeuten har en aktiv och empatisk hållning.