Internetbehandling

Behandling med kognitiv beteendeterapi, KBT, via internet innebär att du arbetar kontinuerligt under ett antal veckor med ditt behandlingsprogram via dator eller mobiltelefon med stöd av din psykolog via telefon eller mail.

Behandlingsprogrammet är interaktivt och består av texter, bildspel, filmer, animationer, berättarröster och andra moment som för dig framåt i behandlingen. Internetbehandling är en effektiv behandlingsmetod som fungerar för många i behov av hjälp. En individuell bedömning görs om metoden är lämplig för dig.

För närvarande finns följande behandlingsprogram:

  • Ångesthjälpen – för dig som har problem med ångest
  • Depressionshjälpen – för dig som är deprimerad och nedstämd
  • Oroshjälpen – för dig som lider av mycket oro och kroppslig spänning
  • Sovhjälpen – för dig som har sömnproblem

Kostnaden regleras utifrån vårt avtal med Psykologpartners.

Kontaktpersoner

Maths Wensmark

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

Maria Hedfors

Leg. Psykolog