Inloggad Logga ut

Start » Tjänster » Behandling » Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi baseras på ett vetenskapligt synsätt vid behandling av psykologiska problem. Behandlingarna är ofta kortvariga 5-20 tillfällen, men kan även pågå längre tid beroende på problem. Varje session varar cirka en timme, men kan vara längre beroende på vad som bearbetas.

I kbt betonas samarbetet med en tydlig arbetsfördelning mellan klient och psykolog. Klienten får efter överenskommelse arbeta med hemuppgifter mellan sessionerna. Behandlingsarbetet utgår från en beteendeanalys. Det innebär att psykologen analyserar klientens problem, hur de uppstår och vidmakthålls. Behandlingsarbetet bedriv vanligtvis på psykologens mottagning, men kan även ske på platser där klientens problem uppstår.

Psykologen arbetar pedagogiskt för att göra klientens problem begripliga och för att man ska förstå hur behandlingen går till. Klienten får hjälp att formulera egna tydliga och konkreta mål med behandlingskontakten. Arbetet utvärderas successivt under behandlingen med hjälp av olika skattningar för att stämma av resultaten mot de mål som man satt upp.

Behandling i kbt kan bedrivas individuellt och i grupp samt olika former av självhjälpsbehandling under vägledning av psykolog.

Vill du läsa mer om Kognitiv Beteendeterapi, besök gärna Psykologiguiden.

MW PsykologPraktik har vårdavtal för psykoterapi med Region Värmland.