Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en psykologisk behandlingsmetod med vetenskapligt bevisad effekt vid olika psykologiska problem. KBT utgår från inlärningspsykologi och fokuserar på människans tankar, känslor och beteenden och hur dessa uppstår i människans samspel med miljön.

I KBT betonas samarbetet med en tydlig arbetsfördelning mellan klient och psykolog. Klienten får efter överenskommelse arbeta med hemuppgifter mellan sessionerna. Behandlingsarbetet utgår från en beteendeanalys. Det innebär att psykologen tillsammans med klienten undersöker klientens problem, hur de uppstår och vidmakthålls. Klienten får hjälp att formulera egna tydliga och konkreta mål med behandlingskontakten. Arbetet utvärderas successivt under behandlingen med hjälp av olika skattningar för att stämma av resultaten mot de mål som man satt upp.

Behandling i KBT kan bedrivas individuellt och i grupp samt i olika former av självhjälpsbehandling under vägledning av psykolog.


MW PsykologPraktik har vårdavtal för psykoterapi med Region Värmland. Om du söker via detta avtal hänvisar vi till din vårdkontakt vid öppenvårdspsykiatrin för frågor gällande remiss. Kostnaden för privat psykoterapi som inte regleras av andra avtal är 1300 kr.

Kontaktpersoner

Maths Wensmark

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

Maria Hedfors

Leg. Psykolog

Lars Janson

Leg. Psykolog