Kristerapi

Alla går vi igenom med- och motgångar i livet. Mycket kan varje människa själv, med stöd av anhöriga och andra personer i sitt nätverk, bearbeta och ta sig igenom. Ibland hamnar vi dock i situationer där det är av stor betydelse att vi kan ta stöd från någon utanför denna krets som arbetar professionellt och som vi inte har någon annan relation med.


Vi finns till hands vid krissituationer i privat- och yrkesliv såsom separation, trauman och sorg. Du kan söka direkt, via kontakt med ditt försäkringsbolag eller arbetsgivare. Ring eller maila så bokar vi in en tid för ett första samtal.


Kostnaden för psykoterapi är 1300 kr per timme eller utifrån vad ditt försäkringsbolag har avtalat med oss.

Kontaktpersoner

Maths Wensmark

Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut

Maria Hedfors

Leg. Psykolog

Lars Janson

Leg. Psykolog